pic3.jpg

Ympäristönsuojelulaki turvaa vesistöjä

Ympäristönsuojelulaki määrittelee, kuinka puhtaaksi jätevedet tulee käsitellä. Jätevesien käsittelyn tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä turvata terveellinen ja monipuolinen ympäristö. 

Ympäristöhaittojen torjumiseksi ja vesistöjen rehevöitymisen estämiseksi laadittu valtakunnallinen jätevesiasetus on annettu 1.1.2004. Joulukuussa 2016 hyväksytty ympäristönsuojelulaki (19/2017) toi lievennyksiä voimassa olevaan 209/2011 jätevesiasetukseen. Uusi ympäristönsuojelulaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.

Ympäristösuojelulain määräaika koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Siirtymäaikaa näillä kiinteistöillä on uudistaa jätevesijärjestelmää 31.10.2019 saakka.

Lain muutokset

Jätevesiasetus tuo muutoksia jätevesien käsittelyn vaatimuksiin

Nyt uudistetussa jätevesiasetuksessa haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän mitoitukseen ei anneta yksityiskohtaisia määräyksiä. Jätevesiasetus antaa näin jätevesisuunnittelijalle suuremmat valtuudet parhaan jätevesijärjestelmän valintaan.

Näillä kiinteistöllä on voimassa ympäristösuojelulaissa määritellyt perustason puhdistusvaatimukset. Kunta voi omilla ympäristönsuojelumääräyksillä vaatia tiukempia määräyksiä, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Ota yhteyttä

Täytä alla oleva lomake, jos haluat lisätietoa jätevesijärjestelmistä, jätevesisuunnitelman tekemisestä tai jätevesien käsittelystä. Voit myös antaa meille palautetta tai kysyä mieltä askarruttavista asioista. Vastaamme mahdollisimman pian!

Pakollinen kenttä *