Maasuodattamot

Maasuodattamo soveltuu kohteisiin, joissa maahanimeyttäminen ei esimerkiksi maaperän savisuuden vuoksi ole mahdollista.

Maasuodattamossa maahanimeyttämöä täydennetään kokoomaputkistolla, joka asennetaan maaperään imeytysputkiston alapuolelle. Vesi suodattuu imeytysputkistosta sepeli- ja hiekkakerroksen läpi kokomaaputkistoon. Sepeli- ja hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkistolla kokoomakaivoon, josta se johdetaan esimerkiksi avo-ojaan.

Jätevesiasiantuntijamme auttavat sopivan jätevesijärjestelmän valinnassa.

Maasuodattamo AVL 1–6

Maasuodattamo rakennetaan asentamalla kokoomaputkisto saostussäiliöstä tulevan imeytysputkiston alle.

Maasuodattamoa voidaan käyttää alueilla, joille ei ole mahdollista rakentaa perinteistä maahanimeytystä esimerkiksi liian tiiviin ja savisen perusmaan tai pohjavesialueen takia.

Labko® kokoomaputkistopaketit soveltuvat liitettäväksi kaikkiin Labko SAKO -imeytysjärjestelmiin.

Liittämällä kokoomaputkistopaketti 2 imeytysjärjestelmiin (Sako 2000 Vision -imeytysjärjestelmä) saadaan rakennettua toimiva maasuodatusjärjestelmä 1–6 hengelle

Lue lisää: Maasuodattamo AVL 1–6

Maasuodattamo AVL 7–10

Maasuodattamo rakennetaan asentamalla kokoomaputkisto saostussäiliöstä tulevan imeytysputkiston alle.

Liittämällä kokoomaputkistopaketti 3 imeytysjärjestelmiin (Sako -3 Tripla -imeytysjärjestelmä) saadaan rakennettua toimiva maasuodatusjärjestelmä 7-10 hengelle.

Labko® kokoomaputkistopaketit soveltuvat liitettäväksi kaikkiin Labko SAKO -imeytysjärjestelmiin.

Kokoomaputkiston avulla rakennettua maasuodattamoa voidaan käyttää alueilla, joille ei ole mahdollista rakentaa perinteistä maahanimeytystä esimerkiksi liian tiiviin savimaan tai pohjavesialueen takia.

Lue lisää: Maasuodattamo AVL 7–10

Maasuodattamo AVL 11–13

Maasuodattamo rakennetaan asentamalla kokoomaputkisto saostussäiliöstä tulevan imeytysputkiston alle.

Labko® kokoomaputkistopaketit soveltuvat liitettäväksi kaikkiin Labko SAKO -imeytysjärjestelmiin.

Liittämällä kokoomaputkistopaketti 4 imeytysjärjestelmiin (Sako -3 4m3) saadaan rakennettua toimiva maasuodatusjärjestelmä 11–13 hengelle.

Maasuodattamoa voidaan käyttää alueilla, joille ei ole mahdollista rakentaa perinteistä maahanimeytystä esimerkiksi liian savisen maaperän tai pohjavesialueen takia.

Lue lisää: Maasuodattamo AVL 11–13

Maasuodattamo AVL 14–16

Maasuodattamo rakennetaan asentamalla kokoomaputkisto saostussäiliöstä tulevan imeytysputkiston alle.

Labko® kokoomaputkistopaketit soveltuvat liitettäväksi kaikkiin Labko SAKO -imeytysjärjestelmiin.

Liittämällä kokoomaputkistopaketti 5 imeytysjärjestelmiin (Sako -3 5m3) saadaan rakennettua toimiva maasuodatusjärjestelmä 14–16 hengelle.

Kokoomaputkiston avulla rakennettua maasuodattamoa voidaan käyttää alueilla, joille ei ole mahdollista rakentaa perinteistä maahanimeytystä. Maahanimeytyksen voi estää esimerkiksi liian tiivis savimaa tai pohjavesialue.

Lue lisää: Maasuodattamo AVL 14–16