Jätevesien käsittely vähentää rehevöitymistä

Vesien rehevöityminen on vakava ongelma koko Suomessa.

Huolellisella jätevesien käsittelyllä jätevesien ympäristövaikutukset saadaan pidettyä mahdollisimman vähäisinä. Myös kesämökin jätevedet on syytä käsitellä asianmukaisesti.

Ympäristönsuojelulaki ja jätevesiasetus määrittelevät, millaista tehoa jätevesien puhdistukselta edellytetään ja mitä puhdistusmenetelmiltä vaaditaan.

Jaettu vastuu ympäristön hyvinvoinnista

Jätevesien ympäristövaikutukset voivat tuntua vähäisiltä yksittäistä kiinteistöä ajattellen. Saatat tyhjentää pesuvedet mökkirantaan sen kummempaa ajattelematta, vaikka myös mökin jätevedet on syytä puhdistaa ja käsitellä asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla.

Koko Suomen mittakaavassa kyseessä on noin miljoonan asukkaan ja noin puolen miljoonan kesämökin jätevedet.

Asiallisen jätevesien käsittelyn ja puhdistamisen avulla saadaan vähennettyä jätevesien ympäristövaikutuksia. Jätevesiä käsittelemällä saadaan myös vesien rehevöityminen hidastumaan ja jopa estettyä kokonaan. Samalla lieventyvät myös asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat.