Panospuhdistamoiden takuut

Myönnämme panospuhdistamoillemme takuita.

Ehtona jätevesijärjestelmän takuulle on, että palautat meille takuutodistuksen ja huoltotarkastussopimuksen (pdf). Todistus on meille myös keino varmentaa oikeutesi ilmaiseen huoltotarkastuskäyntiin. Takuiden voimassaoloalue on Suomi.

Takuun edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein asennusohjeen mukaan. Jätevesijärjestelmän takuu ei korvaa virheellisyydestä mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja ja kustannuksia.

Takuutodistus ja huoltotarkastussopimus

Jätevesijärjestelmän takuu

Jätevesijärjestelmän takuun piiriin kuuluvat rakenne- ja valmistusviat, joista meille on ilmoitettu takuuaikana.

Takuu ei kata normaalia kulumista, huononemista tai ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja kuten jännitevaihteluista, ukkosesta tai tulipalosta syntyneitä vaurioita. Jätevesijärjestelmän takuuseen eivät myöskään sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän huolimattomuudesta tai käyttöohjeen tai huollon laiminlyömisestä.

BioKem 6 EN ja BioKem 10 EN -panospuhdistamot

Myönnämme BioKem 6 EN ja BioKem 10 EN -panospuhdistamoille yhden vuoden takuun puhdistamon käyttöönottopäivämäärästä lukien (kuitenkin enintään kaksi vuotta puhdistamon ostopäivämäärästä). Lisäksi myönnämme BioKem 6 EN ja BioKem 10 EN -panospuhdistamojen prosessisäiliöille kymmenen vuoden materiaali- ja tiiveystakuun ostopäivästä lukien.

Löydä paras jätevesiratkaisu