CE-merkinnällä osoitetaan EU:n vaatimusten täyttyminen

Kotitalouksiin tarkoitetun pienpuhdistamon tulee täyttää jätevesilainsäädännön puhdistusvaatimusten lisäksi myös EU-direktiivin määrittämät sähköturvallisuus- sekä rakennustuoteasetuksen mukaiset määräykset.

Määräysten täyttyminen osoitetaan jätevesijärjestelmän CE-merkinnällä. Sähköturvallisuuden tulee kattaa kaikki puhdistamon toimilaitteet ja puhdistamo kokonaisuutena.

BioKem 650 -panospuhdistamomme ovat CE-merkittyjä, rakennustuoteasetuksen mukaisia jätevesijärjestelmiä. Myös niiden vesitiiviys, mekaaninen murtolujuus sekä sähköturvallisuus on testattu ja varmistettu ulkopuolisten ammattilaisten toimesta.

BioKem on turvallinen jätevesijärjestelmä, joka täyttää vaadittavat määräykset. Olemme laatineet rakennustuoteasetuksen mukaisen suoritustasoilmoituksen sekä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sähköturvallisuudesta. Lisätietoa CE-merkinnästä.

Löydä sinulle sopivin jätevesiratkaisu