Täydentävät tuotteet / lisävarusteet

Meiltä löydät myös täydentävät tuotteet jätevesien käsittelyyn niin omakotitalossa kuin kesämökilläkin.

Jätevesijärjestelmän täydentävillä tuotteilla voidaan esimerkiksi tehostaa maapuhdistamon fosforinpoistoa tai edesauttaa jäteveden pumppaamista saostussäiliöstä maapuhdistamoon silloin, kun maapuhdistamo on saostussäiliötä korkeammalla tontin profiilin tai pohjaveden korkeuden vuoksi

Jakokaivo 315 + imeytysputkisto

Jakokaivo ja imeytysputkisto voidaan asentaa olemassa olevan saostuskaivon perään. Näin saadaan rakennettua omakotitalon tai vapaa-ajankiinteistön saostusjärjestelmään imeytyskenttä.
Lue lisää: Jakokaivo 315 + imeytysputkisto

Labko® BioKem -saostuskemikaali

BioKem-saostuskemikaalilla saostetaan jäteveden fosforia. Saostuskemikaali tehostaa jätevesien käsittelyä. Kemikaali on PIX-115 ferrisulfaattia.
Lue lisää: Labko® BioKem -saostuskemikaali

Labko® BioVision -saostuskemikaali

Labko® BioVision-saostuskemikaali tehostaa jätevesien käsittelyä. BioVision -saostuskemikaalilla saostetaan jäteveden fosforia kiinteistön sisälle asennettavan Fosfori 10 -pumpun avulla.

Lue lisää: Labko® BioVision -saostuskemikaali

Wavin NOK 425 -näytteenottokaivo

Näytteenottokaivo on tarkoitettu jätevesijärjestelmien näytteenottoon.

Lue lisää: Wavin NOK 425 -näytteenottokaivo

Labko® Fosfori 10 -fosforinpoistopumppu

Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyssä edellytetään joillakin alueilla maapuhdistamon fosforinpoiston tehostamista. Tämä voidaan toteuttaa Labko® Fosfori 10 -fosforinpoistopumpulla. Fosforinpoistopumppu asennetaan sisätiloihin vesipisteen yhteyteen, esimerkiksi WC:n allaskaappiin tai kodinhoitohuoneeseen.

Lue lisää: Labko® Fosfori 10 -fosforinpoistopumppu