Wavin NOK 425 -näytteenottokaivo

Näytteenottokaivo on tarkoitettu jätevesijärjestelmien näytteenottoon.

Wavin NOK 425 -näytteenottokaivossa ei ole sulkuventtiiliä.

Tuote on varustettu näytteenottoastialla.

Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään

LVI-NUMERO 3632640