Jätevesilaki astuu pian voimaan – ovatko mökkisi tai talosi jätevesiratkaisut lain vaatimassa kunnossa?

Jos omistat kiinteistön tai mökin haja-asutusalueelta, sinulla on vuoden 2019 lokakuuhun asti aikaa uudistaa jätevesijärjestelmäsi uuden lain vaatimalle tasolle.

Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Tällaisilla haja-asutusalueen kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Jätevesi on mustaa ja harmaata vettä

Talousjätevesi on keittiöistä, pesutiloista ja vesivessoista tulevaa jätevettä. Näitä kutsutaan myös kiinteistön mustiksi vesiksi. Harmaata vettä ovat pelkkä keittiö- ja pesujätevesi.

Jätevedet sisältävät pohjavedelle ja vesistöille haitallisia aineita. Nämä aineet voivat häiritä esimerkiksi järven ekologista tasapainoa. Mökin tai omakotitalon jätevesien mukana leviävät ulosteiden tautibakteerit ja -virukset saattavat elää pitkään ja levittää tauteja ympäristöön.

Jätevesijärjestelmän voi uusia myös talvella vastaamaan uutta jätevesiasetusta.

Keitä jätevesilainsäädäntö koskee?

Mikäli kiinteistösi sijaitsee ranta-alueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolella, olet vapautettu siirtymäajan aikana tehtävästä jätevesiremontista. Tiedot pohjavesialueista ja alle 100 m päässä olevista kiinteistöistä löytyvät  Sykkeen jätevesiselvityksestä.

Näissäkin kohteissa jätevesijärjestelmä on kunnostettava korjaus- ja muutostöiden yhteydessä eli esimerkiksi vesivessan rakentamisen yhteydessä. Aikataulun saat kuitenkin päättää ilman määräaikaa.

Jätevesilainsäädännön ulkopuolelle jäävät mökit ja omakotitalot

  • joilla on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  • jotka on liitetty/liitetään viemäriverkostoon
  • joille on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai sen jälkeen
  • joiden omistaja on syntynyt ennen 9.3.1943 ja joissa on kantovesi ja kuivakäymälä.

Laista voidaan poiketa silloin, jos ympäristöön aiheutuva kuormitus on kiinteistön käyttö huomioon ottaen huomattavan vähäistä verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Laista voidaan poiketa myös, jos jätevesienkäsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet ovat kohtuuttomat korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi.

Kunnan viranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautukset kiinteistön haltijalle enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeuslupa raukeaa, mikäli kiinteistön jätevesikuormitus kasvaa tai kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu.

Kunnostettu ja turvallinen jätevesijärjestelmä kannattaa aina

Jätevesiprojektin vaiheet

Vaikka laki ei velvoittaisi sinua tekemään jätevesiremonttia, kannattaa muistaa, että kunnostettu ja turvallinen jätevesijärjestelmä tuo arkeen huolettomuutta ja mukavuutta.  Lainmukaisesta jätevesijärjestelmästä on myös etua, kun kiinteistöä ollaan myymässä. Jokaisen kiinteistön omistajan tulee myös tietää, että kiinteistöllä pitäisi olla jo valmiina ns. jätevesiselvitys eli dokumentoituna tieto siitä millainen järjestelmä tontilla on.

Lataa malliesimerkki jätevesiselvityksestä (pdf)

Huomioi jo suunnitteluvaiheessa kuntasi vaatimukset jätevesiratkaisuissa

Jätevesiratkaisun suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa selvää oman koti- tai mökkikunnan vaatimuksista jätevesiratkaisuissa, sillä monilla kunnilla on ympäristömääräyksiä tiukempia vaatimuksia jätevesiratkaisuista. Lakiuudistus nimittäin antaa kunnalle mahdollisuuden asettaa kuntakohtaisia määräyksiä.  Näiden avulla kunnat voivat asettaa tiukempia jätevesiasetuksia paikallisesti (Ympäristönsuojelulaki 202).

Huomioi jo suunnitteluvaiheessa kuntasi vaatimukset jätevesiratkaisuissa

Tiukempia säädöksiä sovelletaan usein esimerkiksi pohjavesialueilla ja kiinteistöillä, jotka sijaitsevat sadan metrin päässä vesistöstä tai merestä. Suunnitteluvaiheessa kannattaa myös ottaa huomioon, että maa-alueet ovat eri tavalla alttiita saastumiselle.

Entä miten jätevesijärjestelmän voi valita?

Wavin Labkon tuotevalitsimen avulla löydät helposti mökillesi tai omakotitaloosi soveltuvan jätevesiratkaisun »

Ammattitaitoinen urakoitsija auttaa ja tukee jätevesijärjestelmän hankinnassa ja koko jätevesiprojektissa suunnittelusta toteutukseen.

Jätevesijärjestelmä vaatii suunnitelman. Suunnitelman laadintaan kannattaa pyytää ammattilaisen apua, sillä ammattilainen osaa auttaa myös laadukkaiden ja oikeanlaisten tuotteiden hankinnassa. Jätevesisuunnitelma perustuu erilaiseen mittauksiin ja selvityksiin. Rakennuskohteesta tulee tehdä riittävät maastomittaukset, maaperätutkimukset ja selvittää pinta- ja pohjavesiolosuhteet. Mökkiin tai omakotitaloon sopiva jätevesiratkaisu mitoitetaan asukasmäärän (AVL) mukaan ja samalla huomioidaan koko jätevesijärjestelmän elinkaari.

Seuraavassa kirjoituksessa käsittelemme jätevesiprojektin aloitusta ja mitä tulee ottaa huomioon. 

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä!