pic3.jpg

Suunnittelu

Jätevesijärjestelmän hankinta alkaa lakisääteisen jätevesisuunnitelman tekemisestä. Jätevesisuunnitelma on laadittava silloin, kun kiinteistölle rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai kun vanhaa jätevesijärjestelmää parannetaan.

Jätevesisuunnitelma tulee tehdä yhdessä vesihuoltoon perehtyneen suunnittelijan kanssa. Jätevesisuunnitelma toimitetaan kunnan rakennusviranomaiselle.

Jätevesisuunnittelijoita on ympäri maata ja lisätietoa heistä saat jälleenmyyjiltämme, vesihuoltoalan yrityksistä ja järjestöistä sekä kunnan ympäristösuojeluviranomaisilta.

Aluksi tehtävien kartoituksen ja muiden selvitysten perusteella kiinteistölle valitaan paras jätevesijärjestelmä

Jätevesijärjestelmän hankintaan asennukseen, käyttöönottoon ja huoltotoimenpiteisiin on hyvä perehtyä asiantuntevan urakoitsijan avulla.

Löydä lähin jälleenmyyjämme

1 Alkukartoitus

Jätevesisuunnitelma lähtee liikkeelle alkukarkoituksesta

Jätevesisuunnitelman tulee perustua aina riittäviin tontilla tehtäviin selvityksiin. Esimerkiksi jätevesijärjestelmää omakotitaloon hankkiessa kohteen tontin lisäksi myös viereisten tonttien rajoja tarkastellaan.

Alkukartoitusvaiheessa tontilla kartoitetaan muun muassa

  • rakennukset ja niistä tulevat viemärit
  • mahdolliset olemassa olevat jätevesijärjestelmät ja niiden purkupaikat
  • tiet, ojat ja maanalaiset johdot
  • lähellä olevien kiinteistöjen rajat
  • lähellä olevien vesistöjen ja vedenottamoiden sijainti

Alkukartoitukseen kuuluu myös vaaitus, jolla selvitetään muun muassa

  • maaston muodot
  • viemärilinjojen korkeudet
  • mahdolliset vesipinnat

Jätevesijärjestelmää hankkiessa on tutkittava myös maaperäolosuhteet, sillä maaperällä on huomattava vaikutus tontille parhaiten soveltuvan jätevesijärjestelmän valintaan.

Ota yhteyttä

Täytä alla oleva lomake, jos haluat lisätietoa jätevesijärjestelmistä, jätevesisuunnitelman tekemisestä tai jätevesien käsittelystä. Voit myös antaa meille palautetta tai kysyä mieltä askarruttavista asioista. Vastaamme mahdollisimman pian!

Pakollinen kenttä *