Näissä tapauksissa saat jätevesijärjestelmästäsi kotitalousvähennystä

Kiinteistön arvon säilyttämisen lisäksi jätevesijärjestelmän hankita tai saneeraus on aina teko lähiympäristön hyväksi. Jätevesijärjestelmän uusimisesta saa myös tietyin ehdoin verohelpotuksia.

Verottajan myöntämä kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Pääsääntöisesti verovähennykset tehdään ansiotuloista ennen kuin niistä lasketaan vero, siksi kotitalousvähennyksen vaikutus on suurempi kuin muiden vähennysten.

kotitalousvähennys jätevesiremontti

Kotitalousvähennystä saa jätevesijärjestelmien asennus- ja huoltotöistä.

Kotitalousvähennys vuonna 2020 Kotitalousvähennyksen määrä muuttui vuoden 2020 alussa. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa. Kotitalousvähennys koskee vain työtä – itse jätevesiratkaisuista, yrittäjän matkakuluista tai tarvikkeista – ei vähennystä saa.

Muista pyytää jätevesijärjestelmän suunnittelijalta ja toimittajalta lasku, jossa on selvästi eroteltuna työn osuus.

Verottajan mukaan kotitalousvähennyksenä voi vähentää enintään 40 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta tai 15 prosenttia maksetun palkan määrästä sekä palkan sivukulut. Kyse on henkilökohtaisesta vähennyksestä.

Verottajan vinkkejä kotitalousvähennyksestä

• Kotitalousvähennys ei koske uudisrakentamista.

• Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen ja vähennys myönnetään siltä vuodelta, jona olet maksanut laskun.

• Jos 2 250 euron raja ei ylity, pariskuntien kannattaa pyytää vähennys vain toiselle puolisolle. Näin 100 euron omavastuu vähennetään vain kerran.

• Kotona asuva lapsi ja avopuoliso voivat saada vähennyksen.

• Kotitalousvähennyksen saa myös kesämökillä sekä vanhempiesi tai isovanhempiesi asunnossa tehdyistä töistä.

• Haja-asutusalueelle ensi kertaa rakennettavat jätevesijärjestelmät oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

• Kotitalousvähennystä ei saa, jos samaan työhön saa palvelusetelin, tukea tai korjausavustusta.

Jätevesijärjestelmän hankintaan liittyvät vähennyskelpoiset työt

Wavin on suomalainen Avainlippu-yritys. Tehtaat sijaitsevat Kangasalla ja Joutsassa.

Jätevesijärjestelmän perustamis- asennus- ja korjaustyöt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin.

Jätevesijärjestelmän suunnittelutyöstä vähennystä ei saa. Jos jo olemassa olevaan vanhaan rakennukseen, kuten kesämökkiin, asennetaan ensi kertaa jätevesijärjestelmä, ei asennustyötä pidetä uudisrakentamisena. Myös haja-asutusalueelle ensi kertaa rakennettavat jätevesijärjestelmät oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä kannattaa aina teettää ammattilaiselle, näin helpotat myös kunnan vaatimaa lupaprosessia. Jos suunnittelet jätevesijärjestelmän hankkimista tai remontointia, kannattaa lukea aikaisempi blogikirjoituksemme jätevesijärjestelmän hankkimisesta.
Lisäksi olemme koonneet sivuillemme kartan jälleenmyyjistä ja asennusyrityksistä.