Uusi jätevesiasetus on pian voimassa, seitsemän yleisintä kysymystä vastattuna

Vuonna 2017 voimaan astunut ympäristönsuojelulaki ja haja-asutusalueen jätevesilaki määräävät kiinteistöjen tuottamien jätevesien puhdistusvaatimukset. Jätevesiasetus koskee omakotitaloja ja kesämökkejä. Lokakuun lopussa voimaan astuva laki ei enää perustu neliöihin vaan henkilömitoitukseen.

Laki määrittelee kiinteistöjen minimipudistusvaatimuksen. Kunnat voivat paikallisesti määrätä jätevesilakia tiukempia puhdistusvaatimuksia.

1. Keitä jätevesilaki koskee?

Ympäristönsuojelulaissa määritelty jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee olla asennettuna 31. lokakuuta 2019 mennessä kiinteistöissä, jotka

   on rakennettu ennen vuotta 2004

     sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta.

Lain määrittelemä jätevesien puhdistusvaatimukset ovat orgaanisen aineksen osalta 80%, kokonaisfosforin osalta 70% ja kokonaistypen osalta 30%. Prosentit saadaan jätevesilain määrittelemästä kuormitusluvusta, joka kuvaa, kuinka paljon tavanomaisesta asumisesta syntyy haitta-aineita jäteveteen henkeä kohti ennen jäteveden käsittelyä. Kunnilla on oikeus paikallisesti vaatia lakia tiukempia puhdistustuloksia.

Jätevesilaki koskettaa kaikkia kiinteistöjä, sillä ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevat haja-asutusalueen kiinteistöt on velvoitettu täyttämään lain vaatimukset korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Uudisrakennuksissa jätevesien käsittely tulee ratkaista jo lupavaiheessa ja jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee olla käytössä, kun rakennus otetaan käyttöön.

Jätevesioppaasta voit lukea, ketkä on vapautettu jätevesiuudistuksesta.

2. Miksi laki on säädetty?

Ympäristösuojelulain tavoitteena on vesien ja lähiympäristön suojelu. Vesiturvallisuus ehkäisee myös tautien leviämistä. Puhdistamon jätevesi saastuttaa pohjavedet ja pilaa uimavedet. Jätevesien käsittelyllä voidaan ehkäistä myös järvien rehevöitymistä. Lue aiheesta tarkemmin aiemmasta blogikirjoituksesta!

3. Kesämökilläni on kantovesi, tarvitseeko kiinteistöni toimia?

Mökeillä, joissa kaikki tarvittava vesi kannetaan esimerkiksi ämpäreissä sisälle tai saunaan, vaaditaan jätevesiselvitys joka tapauksessa. Jätevesiselvitys tulee olla tehtynä jokaisessa kiinteistössä, joita uusi jätevesilaki koskee. Lisäksi kannattaa kysyä mökkikunnan rakennusvalvonnasta minkälaiset vaatimukset kunnassa on, että mökin vesiratkaisu katsotaan kantovedeksi. Kantoveden määritelmä nimittäin vaihtelee kunnittain. Pääsääntöisesti mökit, joissa on kantovesi ja kuivakäymälä, on rajattu asetuksen ulkopuolelle. Sivuiltamme löydät myös erilaisia ratkaisuja kesämökkien jätevesijärjestelmiksi. Mökin varustelutaso vaikuttaa valittavaan jätevesiratkaisuun.

4. Mitä jätevesijärjestelmä maksaa?

Yksiselitteistä laskukaavaa jätevesiremontille on mahdotonta antaa, sillä oikea ratkaisu riippuu aina kiinteistöstä ja tontista. Kaikki alkaa ammattitaitoisesta jätevesisuunnittelijasta, joka osaa suunnitella tontti- ja kiinteistökohtaisesti kustannustehokkaimman ja toimivimman ratkaisun. Joskus vanhaa järjestelmää tarvitsee päivittää ja joissain tapauksissa riittää, että kiinteistönomistaja tekee tai teetättää jätevesiselvityksen kunnan ympäristöviranomaista varten.

5. Entä jos en uusi jätevesijärjestelmääni?

Tuhoat lähiympäristöäsi ja saastutat kallisarvoisia vesivarantojamme. Ympäristöministeriön mukaan 31.10.2019 määräajan umpeutumisen jälkeen alkaa kuntien valvontaurakka. Jätevesilain laiminlyönti voi johtaa sakkoihin. Jos kiinteistön jätevesiasiat eivät ole lain määrittelemällä tasolla siirtymäajan umpeutumisen jälkeen, kunta antaa ensin virallisen kehotuksen järjestää asia kuntoon. Tämän jälkeen annetaan määräys saattaa jätevesijärjestelmä lain vaatimalle tasolle, ja määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.

Jos jätevesijärjestelmä on määräajan umpeuduttua lainvastainen eikä vastaa uutta jätevesiasetusta, voivat hoitamattomat velvoitteet hankaloittaa kiinteistön myyntiä tai ainakin laskea kiinteistön myyntihintaa.

Ympäristöministeriön mukaan kunnan viranomainen voi myöntää kiinteistökohtaisen poikkeuksen määräajan noudattamisesta, jos jätevesien määrä on huomattavan vähäinen tai kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi. Helsingin Sanomien mukaan kunnat ottavat poikkeuslupahakemuksia vastaan pääsääntöisesti vasta määräajan päättymisen jälkeen.

6. Miten teen onnistuneen jätevesiremontin?

Valitse pitkään toiminut laitevalmistaja, joka on olemassa vielä vuosikymmenien jälkeen. Jätevesijärjestelmä on pitkäikäinen sijoitus. Meillä Wavinilla (ent. Wavin-Labko) on jo 50 vuoden kokemus jätevesisäiliöiden kehittämisestä ja valmistuksesta sekä haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä. Olemme avainlippuyritys. Suomalaisen Työn Liiton tunnuksen voi saada yritys, jonka tuote on valmistettu Suomessa.   

Kun vertailet laitteiden hintoja, tutki ratkaisun koko sisältö. Tarkista esimerkiksi onko ratkaisussa mukana hälytin, liinat ja ankkurointilevyt vai pitääkö ne ostaa erikseen.

Umpisäiliöissä kiinnitä huomiota, onko takuuta rajoittamattomalle pohjaveden pinnalle. Se kertoo säiliön vahvuudesta. Muista myös hyödyntää kaikista suunnittelu- ja asennustöistä kotitalousvähennys!

7.  Kuinka kauan jätevesiremontti vie aikaa?

Jätevesiprojektissa eniten aikaa kuluu suunnitteluun ja lupaprosessiin.

Jätevesijärjestelmäksi valitaan usein biologiseen puhdistusprosessiin perustuva BioVision-pienpuhdistamo tai BioRami-harmaavesipuhdistamo. Näiden asennus onnistuu päivässä. Imeytyskentän tai maasuodattamon asennustöihin voi kulua kahdesta kolmeen päivää. Jäteveden puhdistusratkaisuna imeytyskenttä on maapuhdistamoihin kuuluva maahanimeyttämön osa, joka soveltuu pääsääntöisesti harmaiden vesien käsittelyyn. Imeytyskentän sijasta käytetään nykyisin usein maasuodattamoa.

Kokeile Tuotevalitsinta, joka auttaa valitsemaan kiinteistöösi sopivan jätevesiratkaisun!