Kunnat valvovat jätevesilain noudattamista, poikkeuslupaa voi useimmiten hakea vasta määräajan umpeuduttua

Jätevesiasetuksen siirtymäaika päättyy vajaan kolmen kuukauden päästä.

Lokakuun lopussa tulisi jätevesijärjestelmien olla uudistettuja jätevesilain vaatimalle tasolle. Laki koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai 100 metriä vesistöstä.

Helsingin Sanomien uutisen mukaan kuluva kesä on ollut vilkas jätevesijärjestelmien remonttikesä. Suomen Ympäristökeskuksen mukaan remonttia odottavia kiinteistöjä on reilusti yli 100 000.

Jätevesineuvonnan rahoitukselle toivotaan jatkoa

Yhteydenotot jätevesineuvontaan ovat lisääntyneet kesän aikana ja kuntien tavoitteena on saada kiinteistöjen jätevesiasiat kuntoon neuvonnan avulla. Kunnat toivovatkin saavansa jätevesineuvonnalle jatkorahoitusta myös määräajan umpeutumisen jälkeen.

Ympäristöministeriön mukaan määräajan umpeutumisen jälkeen alkaa kuntien valvontaurakka, joka tehdään riskiperusteisesti, sillä kaikkien kohteiden tarkistaminen on käytännössä mahdotonta.

Helsingin Sanomien haastattelussa Ari Kangas ympäristöministeriöstä kertoo, että valvonta aloitetaan kunnissa ympäristön kannalta herkimmiltä alueilta, joista valvontaa laajennetaan vähitellen laajemmalle.

Jätevesilain laiminlyönti voi johtaa sakkoihin

Jos kiinteistön jätevesiasiat eivät ole lain määrittelemällä tasolla, kunta antaa ensin virallisen kehotuksen järjestää asia kuntoon. Tämän jälkeen annetaan määräys saattaa jätevesijärjestelmä lain vaatimalle tasolle, ja määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.

Ympäristöministeriön mukaan kunnan viranomainen voi myöntää kiinteistökohtaisen poikkeuksen määräajan noudattamisesta, jos jätevesien määrä on huomattavan vähäinen tai kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi. Helsingin Sanomien mukaan  kunnat ottavat poikkeuslupahakemuksia vastaan pääsääntöisesti vasta määräajan päättymisen jälkeen.

Jätevesijärjestelmän kunnon ja toimivuuden tarkistaminen sekä mahdollinen remontointi ovat aina ympäristötekoja, eivätkä pelkkää lain noudattamista vaan myös lähiympäristön suojelemista. Wavinin tarjoamiin ratkaisuihin voit tutustua Tuotevalitsimen avulla tai lataamalla jätevesijärjestelmäratkaisuja esittelevän PDF-tiedoston.

Ranta-alueeksi katsotaan järvien lisäksi myös lammet, joet, purot, muut luonnolliset vesialueet sekä keinotekoiset vesialueet (kanavat, tekojärvet ja tekolammet). Jos ennen vuotta 2004 rakennettu kiinteistösi sijaitsee 100 metriä rannasta tai pohjavesialueella, koskettaa jätevesilaki kotiasi tai kesämökkiäsi.

Teksti: Asiakaspalveluinsinööri Tatu Piiparinen