Kaikilla kiinteistöillä pitää olla kirjallinen jätevesiselvitys, uusi jätevesiasetus koskee puhdistusvaatimuksia

Jokaisella kiinteistöllä on oltava kirjallinen jätevesiselvitys tehtynä. Lokakuun 2019 lopussa voimaan tuleva jätevesiasetus koskee jäteveden puhdistusvaatimusta, ei jokaiselle kiinteistölle pakollista jätevesiselvitystä.

Jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta.

Jätevesiselvityksen tulee olla kaikilla kiinteistöllä laadittuna ja tarvittaessa esitettävissä valvontaviranomaiselle.

Jätevesiselvityksestä tulee sisältää

  • selvitys kiinteistön tämänhetkisestä jätevesien käsittelyjärjestelmästä.
  • tieto tontilla sijaitsevan jätevesijärjestelmän sijainnista ja jätevesien purkupaikoista.
  • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Suosituksena on, että jätevesiselvityksessä on mukana päiväkirja järjestelmän käytöstä ja huollosta. Jätevesijärjestelmän käyttöpäiväkirjaan kirjataan toimenpiteet, joita järjestelmälle on tehty ja kenen toimesta ne on tehty sekä niihin mahdollisesti liittyvät kuitit.

Ympäristöhallinnon mukaan selvityksen voi teetättää ammattilaisella, joka tuntee kuntasi vaatimukset ja osaa tarvittaessa opastaa myös jätevesijärjestelmän päivityksessä.

Lähialueesi ammattitaitoiset suunnittelijat löydät täältä

Ladattavia, valmiita jätevesiselvityspohjia

Jätevesiselvitys ei ole määrämuotoinen dokumentti, jos jätevesijärjestelmäsi on yksinkertainen voit laatia selvityksen myös itse.

Verkossa on tarjolla erilaisia valmiita pohjia selvityksen laatimiseksi:

Ympäristöhallinnon lomake

Vesiensuojeluyhdistysten Liiton lomake 

Kaikkien Wavinin jätevesien puhdistuslaitteistojen asennus, käyttö- ja huolto-ohjeet ja mittakuvat löydät täältä ja myös Wavinin Haja-asutusalueiden jätevesiratkaisut -sivuilta.

Wavin puhdistamoiden ja jätevesiratkaisuiden huolto- ja käyttöohjeet (PDF)

Labko® BioPlus-saneerauspuhdistamo

Labko® SAKO-2 -saneerausjärjestelmä

LAbko® SAKO-2 -harmaavesijärjestelmä

Labko® LOKA 3000 -umpisäiliö

Labko® LOKA 5400 -umpisäiliö

LAbko® LOKA 10000 -umpisäiliö

Labko® BioRami 600 -harmaavesipuhdistamo

Labko® BioRami 1000 -harmaavesipuhdistamo

Labko® SAKO-2 Biomoduli 6 -imeytysjärjestelmä

Tutustu Tuotevalitsimeen ja löydä itsellesi sopiva jätevesijärjestelmä!