Jätevesitermit tutuiksi – osa 3

Kolmannessa jätevesisanastoa käsittelevässä blogitekstissä keskitymme jäteveden puhdistamiseen liittyviin termeihin.

Kodin ja mökin jätevesijärjestelmän remontti kannattaa suorittaa ajoissa ennen siirtymäajan päättymistä. Haja-asutusalueella sijaitsevan kodin ja mökin jätevesiratkaisujen tulee vastata lokakuun 2019 loppuun mennessä ympäristönsuojelulakia. Lakiin voit tutustua tarkemmin aiemman blogikirjoituksen avulla.

Jätevesitermistö 

Biologinen hapenkulutus mitattuna seitsemän vuorokauden jälkeen, BHK7 

Tulos ilmoittaa vesinäytteestä orgaanisen aineen määrän. BOD7 tarkoittaa samaa asiaa. Perustason jätevesien puhdistusvaatimukset ovat orgaanisen aineksen osalta 80 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvan avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. 

Kokonaistyppi, N 

Typpi on ravinne, joten typpipitoinen jätevesikuormitus rehevöittää vesistöjä. Typpeä on jätevedessä muodoissa nitraattityppi NO3-, nitriittityppi NO2- ja ammoniumtyppi NH4+. Kokonaistyppi on näiden typpimuotojen yhteenlaskettu määrä. Perustason jätevesien puhdistusvaatimukset ovat kokonaistypen osalta 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvan avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. 

Kokonaisfosfori, P 

Kokonaisfosfori on useiden fosforimuotojen yhteenlaskettu määrä, mutta jätevesissä fosfori esiintyy enimmäkseen fosfaattina PO43-. Levät pystyvät käyttämään fosfaattia suoraan hyväkseen, joten fosfori on merkittävä syy vesistöjen rehevöitymiseen. Perustason jätevesien puhdistusvaatimukset ovat orgaanisen aineksen osalta kokonaisfosforin osalta 70 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvan avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. 

Ulosteperäiset bakteerit 

Jätevedessä esiintyvien mahdollisten ihmisperäisten taudinaiheuttajien esiintymisen osoittamiseen käytetään ulosteissa tavanomaisesti paljon esiintyviä bakteereja. Näitä bakteereja ovat esimerkiksi Escherichia coli  ja suolistoperäiset enterokokit. Escherichia colin aiheuttamista taudeista voit lukea Eviran sivuilta. Kyseisiä bakteereja ei saa esiintyä kotitalouksien talousvedessä. Näiden bakteerien pitoisuudet ovat myös uimavesien laatuluokittelun peruste.

Jätevesijärjestelmän remontti on ympäristöteko 

Ympäristösuojelulain noudattamisen lisäksi jätevesijärjestelmän remontti on ympäristöteko, jolla kiinteistön omistaja suojelee lähiympäristöään. Jätevesiä käsittelemällä ja puhdistamalla saadaan myös vesien rehevöityminen hidastumaan ja jopa estettyä kokonaan. 

Jätevedet.fi-sivun Jätevesiprojekti-osiossa voit tutustua tarkemmin siihen, miten jätevesiprojekti etenee.

 

Ota yhteyttä

Täytä alla oleva lomake, jos haluat lisätietoa jätevesijärjestelmistä, jätevesisuunnitelman tekemisestä tai jätevesien käsittelystä. Voit myös antaa meille palautetta tai kysyä mieltä askarruttavista asioista. Vastaamme mahdollisimman pian!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.