Jätevesitermit tutuiksi – osa 2

Toisessa jätevesisanastoa käsittelevässä blogitekstissä keskitymme erilaisiin puhdistusmenetelmiin. 

Kodin ja mökin jätevesiratkaisujen ja mahdollisen jätevesijärjestelmän remontin miettiminen helpottuu, kun tutustuu jätevesiaiheiseen termistöön. Nyt on meneillään siirtymäaika. Haja-asutusalueella sijaitsevan kodin ja mökin jätevesiratkaisujen tulee vastata lokakuun 2019 loppuun mennessä ympäristönsuojelulakia. Lakiin voit tutustua tarkemmin aiemman blogikirjoituksen avulla.

Jätevesitermit tutuiksi

Harmaavesipuhdistamo 

Harmaavesipuhdistamo käsittelee kaikki kiinteistön pesu- ja talousvedet. Rasvaisia keittiövesiä käsiteltäessä asennetaan harmaavesipuhdistamon eteen saostuskaivo. 

Jätevesien käsittelyjärjestelmä 

Jätevesien käsittelyyn tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostama kokonaisuus. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn päämenetelmät ovat pienpuhdistamot, umpisäiliöt ja maapuhdistamot.

Kaksoisviemäröinti 

Kaksoisviemärijärjestelmässä wc-vedet kerätään umpisäiliöön tai kuivakäymälään ja harmaat vedet puhdistetaan maapuhdistamossa tai harmaavesipuhdistamossa. 

Maapuhdistamo

Maapuhdistamoksi kutsutaan menetelmää, jossa jätevedet puhdistetaan käsittelemällä ne maaperässä. Maapuhdistamoja on kahta eri tyyppiä, maahanimeyttämö (imeytyskenttä) ja maasuodattamo. Maahanimeyttämö eli imeytyskenttä soveltuu kohteisiin, joissa maaperä on vettä läpäisevää ja imeytykseen soveltuvaa. Muissa tapauksissa, esim. savisessa maaperässä, on rakennettava maasuodattamo. 

Pienpuhdistamot

Pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitteita kotitalouksien kaikkien jätevesien yhteiskäsittelyyn. Nämä voivat olla toimintaperiaatteeltaan aktiivilietepuhdistamoja joko saostuskaivolla tai ilman, biosuodattimia tai jatkuvatoimisia puhdistamoja.

Saneerauspuhdistamot

Saneerauspuhdistamolla käsitellään kaikki kotitalouden jätevedet. Saneerauspuhdistamo on edullinen saneerausratkaisu kohteisiin, joissa on jo olemassa hyvä- kuntoinen 3-osastoinen saostuskaivo. Umpisäiliöt ovat vesitiiviitä, talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettuja säiliötä, joista ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön. Umpisäiliön täyttyessä se tyhjennetään ja jätevesi kuljetetaan kunnalliselle puhdistamolle. Umpisäiliöt varustetaan täyttymistä osoittavalla hälytyslaitteistolla.

Kolmannessa sanastoa käsittelevässä blogitekstissä käsittelemme jäteveden puhdistamiseen liittyviä termejä. Jätevesijärjestelmäremontin suunnitteluvaiheessa kannattaa tutustua Wavin-Labkon tuotevalitsimeen, joka auttaa suunnittelemaan oman kodin tai mökin jätevesiratkaisua tai jätevesijärjestelmän remonttia.

Ota yhteyttä

Täytä alla oleva lomake, jos haluat lisätietoa jätevesijärjestelmistä, jätevesisuunnitelman tekemisestä tai jätevesien käsittelystä. Voit myös antaa meille palautetta tai kysyä mieltä askarruttavista asioista. Vastaamme mahdollisimman pian!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.