Jätevesijärjestelmän suunnitelma ja lupien hakeminen

Jätevesijärjestelmä suunnitellaan tontti- ja kohdekohtaisesti.

Pätevöitynyt suunnittelija laatii kunnan ohjeiden mukaisesti jätevesisuunnitelman. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen vaatii aina rakennusluvan. Suunnitelma on esitettävä kunnan lupaviranomaiselle liitteenä rakennuslupahakemukseen, kun kyseessä on uusi rakennus tai kiinteistö. Rakennusvalvonnasta haetaan toimenpidelupaa, kun kyse on vanhan järjestelmän uusimisesta.

Uudistetussa jätevesiasetuksessa haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän mitoitukseen ei anneta yksityiskohtaisia määräyksiä. Jätevesiasetus antaa näin jätevesisuunnittelijalle suuremmat valtuudet parhaan jätevesijärjestelmän valintaan. 

Jätevesisuunnitelma kannattaa laatia yhdessä suunnittelijan kanssa

Suunnittelijan kanssa kannattaa laatia kirjallinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi suunnittelutyön sisällöstä, hinnasta ja aikataulusta sekä tehtävistä mittauksista ja selvityksistä. 

Jätevesisuunnitelman laadinta alkaa kohteen katselmoinnilla, joka tehdään ennalta sovittuna ajankohtana ja josta on sovittu kirjallisesti suunnittelutyön aloitusvaiheessa. Suunnitelmasopimuksessa kannattaa sopia myös suunnitelman mahdollisesta muokkaamisesta, mikäli lupaprosessissa edellytetään suunnitelman muokkaamista tai täydentämistä.

Hyvin tehty jätevesisuunnitelma edesauttaa hakemuksen läpimenoa. 

Ympäristöhallinto kannustaa perusteellisen jätevesisuunnitelman tekemiseen ja on hyvä tiedostaa, että oikein tehty suunnitelma voi myös edistää hakemuksen läpimenoa. 

Hyvässä jätevesisuunnitelmassa on ainakin seuraavat asiat:

 • tiedot kiinteistöstä sekä alueesta, jolla kiinteistö sijaitsee
 • tiedot määräyksistä, jotka koskevat jätevesien käsittelyä alueella
 • arvio pohjaveden virtaussuunnasta karttojen ja katselmuksen perusteella
 • talousvesikaivon perustiedot, nykyisten jätevesilaitteiden tekniset tiedot ja rakenteet
 • selvitys tontista ja kiinteistön jätevesien muodostumisesta
 • vertailu erilaisista viemäritavoista ja käymäläratkaisuista
 • kohteeseen suunnitellun jätevesijärjestelmän toimintaperiaate
 • perustelut valitulle jätevesijärjestelmälle ja arvio tulevasta kuormituksen vähennyksestä
 • asema- ja tasopiirros, pituus- ja poikkileikkaukset sekä tarvittavat yksityiskohtakuvat
 • rakennus-, koneisto- ja sähkötyöselitykset sekä tarvikeluettelo
 • kartta, jossa merkittynä käsiteltyjen jätevesien purkupaikka
 • suunnitellun jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Kiinteistön omistajan kannattaa olla ajoissa liikkeellä lupahakemusta käsittelyajat huomioiden.

Odota kunnan päätöstä lupahakemukseen ennen jätevesijärjestelmän hankintaa, jota käsittelemme seuraavassa blogipostauksessa.

Tutustu Suomen vesiensuojelunliitto Ry:n sivuilla jätevesijärjestelmän mallisuunnitelmaan » 

Ota yhteyttä

Täytä alla oleva lomake, jos haluat lisätietoa jätevesijärjestelmistä, jätevesisuunnitelman tekemisestä tai jätevesien käsittelystä. Voit myös antaa meille palautetta tai kysyä mieltä askarruttavista asioista. Vastaamme mahdollisimman pian!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.