pic3.jpg

BioKem saavutti TM Rakennusmaailman testissä parhaat tulokset

Labko BioKem 6 EN jatkoi menestystään TM Rakennusmaailman testissä saavuttaen testatuista puhdistamoista parhaat puhdistustulokset. BioKem vakuutti testaajat paitsi puhdistustuloksellaan, myös laadukkaalla rakenteellaan ja luotettavuudellaan saaden jaetun parhaan yleisarvosanan. TM Rakennusmaailma testasi kahdeksan pienpuhdistamoa yli puolentoista vuoden ajan yhdessä MTT:n kanssa. Pienpuhdistamovertailun lopputulokset julkistettiin 19.10. TM Rakennusmaailma -lehdessä

TM Rakennusmaailma totesi loppuraportissaan, että BioKem oli koko testin paras puhdistamo puhdistustulosten osalta. Koko puhdistamovertailun aikana otettujen 25 näytteen tuloksia tarkasteltaessa BioKem–puhdistamosta otettujen näytteiden keskiarvot täyttävät kaikki asetuksen vaatimukset. Keskiarvoina laskien BioKem on puhdistanut jätevedestä orgaanista ainesta 98 %, fosforia 88 % ja typpeä 46 %. Nämä arvot täyttävät kirkkaasti myös tiukimmat asetuksen vaatimukset, jotka ovat orgaanisen aineen osalta 90 % puhdistusteho, fosforin osalta 85 % ja typen osalta 40 %. Tarkasteltaessa TM:n vertailun yksittäisiä näytteitä, BioKem saavutti puhdistustulokset tasaisesti ja varmasti jopa lomajakson aikaisen käyttökatkoksen jälkeen.

BioKem on laadukas ja varma valinta

TM Rakennusmaailma totesi, että BioKem toimi puolentoista vuoden testijakson aikana luotettavasti ilman häiriöitä. Lisäksi todettiin, että tuote on rakennettu laadukkaista komponenteista, on lujarakenteinen sekä hyvin tehty puhdistamo. TM Rakennusmaailma toteaa myös, että tuotteessa ei esiintynyt lainkaan varsinaisia vikoja testijakson aikana. ”BioKemin luotettavuus ja laatu on saatu aikaan yli 10 vuotta kestäneen kehityksen ja seurannan tuloksena. Menestyksessä näkyy vahva panostaminen tuotekehitykseen etenkin kenttäolosuhteissa sekä tuotannon laatuajattelu. BioKem on hyvä esimerkki vahvasta osaamisestamme”, toteaa Wavin-Labkon toimitusjohtaja Timo Sarlin.

Pienpuhdistamojen huoltoon ja tarkkailuun on kiinnitettävä huomiota

TM Rakennusmaailman testi osoittaa hyvin huollon ja tarkkailun tarpeellisuuden pienpuhdistamojen osalta. Laitteiden toimintaa tulee seurata ja huollon tulee olla säännöllistä. ”Wavin-Labko on pyrkinyt korostamaan seurannan ja huollon tarpeellisuutta jo alusta alkaen. Olemme sisällyttäneet ammattilaisen tekemän huoltotarkastuskäynnin puhdistamon hankintahintaan, jotta ammattilaistaho tarkastaa puhdistamon toimivuuden ja voi samalla antaa lyhyen huolto-opastuksen puhdistamon omistajalle. Olemme havainneet tämän erittäin tärkeäksi osaksi puhdistamon pitkäaikaista toimivuutta”, toteaa Timo Sarlin

Vertailun loppuraportissa todettiin, että tehokkaan typen poiston ylläpitämiseksi BioKemin prosessiin lisättiin kalkkia, kuten käyttöohjeissa neuvotaan. Biologisessa prosessissa tehokas typen poisto laskee aina jäteveden pH:ta, mutta happamuus tasaantuu yleensä prosessin edetessä. Happamuuden tasoa voidaan parantaa kalkin lisäämisellä, ja näin varmistaa prosessin hyvä ja tasainen toiminta erilaisissa olosuhteissa.

TM:n vertailun kuluessa BioKemin lietetyhjennysten määrä harveni normaalille tasolle alun poikkeuksellisen tiheään tyhjennystarpeeseen verrattuna. Normaali taso kokemuksen perusteella on 1-2 kertaa vuodessa 5-6 henkilön käytöllä. Testin loppupuoliskolla BioKem käsitteli jätevettä niin tehokkaasti, että lietemäärä ei juuri kasvanut.

TM:n vertailu ja SYKEN testaus varmistivat BioKemin hyvän toiminnan

TM Rakennusmaailman pienpuhdistamovertailu kesti yhteensä puolitoista vuotta. Pitkäkestoiset, ulkopuolisten tahojen suorittamat testit, kuten Suomen ympäristökeskuksen CE-testaus ja TM:n vertailu, antavat tärkeää tietoa BioKemin toiminnasta erilaisissa olosuhteissa. Yhdessä Wavin-Labkon omien kenttätutkimusten kanssa tulokset osoittavat kiistattomasti tuotteen täyttävän asetuksen tiukimmatkin vaatimukset.

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas