pic3.jpg

Omat koekohteet ja jatkuva tuotekehitys

BioKem-panospuhdistamoiden toimivuutta ja puhdistustehoa on tutkittu useissa Wavin-Labkon omissa koekohteissa jo vuodesta 2003 lähtien. Pitkäaikaisen seurannan tuoman tiedon avulla olemme onnistuneet kehittymään jatkuvasti. Kehitystyö jatkuu luonnollisesti edelleen.

BioKem läpäisi ensimmäisenä SYKE:n testit – erinomaisin tuloksin

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) on testannut BioKemin standardin EN 12566-3 mukaisella testillä. BioKem läpäisi testin ensimmäisenä panospuhdistamona Suomessa jo keväällä 2007 - noin yhdeksän kuukautta aikaisemmin kuin toisena testin läpäisseen laitevalmistajan puhdistamo.

Puhdistustehokkuuden testaus kesti kokonaisuudessaan yli 10 kuukautta. Tänä aikana puhdistamolle tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä otettiin lukuisia näytteitä. Erinomaiset puhdistustulokset täyttävät jätevesiasetuksen (209/2011) kaikki vaatimukset vaihtelevissakin olosuhteissa, kun puhdistamoa käytetään puhdistamon mukana tulevien ohjeiden mukaisesti ja huolletaan säännöllisesti:

  Perusvaatimus Tiukennettu vaatimus
Orgaanisen aineksen (BHK7) osalta 97 % 80% 90%
Kokonaisfosforin (Pkok) osalta 90 % 70% 85%
Kokonaistypen (Nkok) osalta 54 % 30% 40%
Kiintoaineen (SS) osalta 92 % ei vaatimusta ei vaatimusta

Panospuhdistamoiden sähköturvallisuus varmistettu CE-merkinnällä

Kotitalouksiin tarkoitetun pienpuhdistamon tulee täyttää jätevesiasetuksen puhdistusvaatimusten lisäksi myös EY-direktiivin määrittämät sähköturvallisuus- sekä rakennustuoteasetuksen mukaiset määräykset. Määräysten täyttyminen osoitetaan tuotteen CE-merkinnällä. Hyväksynnän tulee kattaa kaikki puhdistamon toimilaitteet ja puhdistamo kokonaisuutena.

BioKem 6 ja 10 –panospuhdistamot ovat CE-merkittyjä, rakennustuoteasetusen mukaisia tuotteita. Myös niiden vesitiiviys, mekaaninen murtolujuus sekä sähköturvallisuus on testattu ja varmistettu ulkopuolisten ammattilaisten toimesta. BioKem on turvallinen tuote, joka täyttää vaadittavat määräykset. Tämän vakuutena olemme laatineet EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sekä suoritustasoilmoituksen.

  • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä suoritustasoilmoitus
  • CE-merkintä
  • CE testauksen kootut tulokset
  • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry: Pienpuhdistamojen valvontatarkkailu

 

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas