pic2.jpg

Labko SAKO -maapuhdistamon voi perustaa myös kohteisiin, joissa vesi ei pääse virtaamaan imeytysputkistoon painovoimaisesti. Tapauksissa, joissa maapuhdistamo sijoitetaan tontin profiilin tai pohjaveden korkeuden vuoksi saostussäiliötä korkeammalle (maakumpupuhdistamo), käytetään Labko SP -pumppukaivoa jäteveden pumppaamiseen saostussäiliöstä maapuhdistamoon.

Mikäli maasuodattamon purkuputkea ei saa korkeuseron vuoksi johdettua avo-ojaan, käytetään kokoomakaivon alaosassa pumppukaivoa, jolla vesi pumpataan avo-ojaan tai fosforinpoistosuodattimeen.

Joillakin alueilla edellytetään maapuhdistamon lisäksi erillistä fosforinpoistosuodatinta. Labko Fosfori 1000 -fosforinpoistosuodatin asennetaan maapuhdistamon jälkeen.

Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyssä edellytetään joillakin alueilla maapuhdistamon fosforinpoiston tehostamista. Tämä voidaan toteuttaa erillisen maahan asennettavan Labko Fosfori 1000 -fosforinpoistosuodattimen lisäksi myös Labko Fosfori 10 –fosforinpoistopumpulla.

Wavin NOK D425 näytteenottokaivoa käytetään öljyn- tai rasvanerottimen perässä kun ei tarvita sulkuventtiiliä.

BioKem -saostuskemikaalilla saostetaan jäteveden fosforia. Kemikaali on PIX-115 ferrisulfaattia.

BioKem -lisäravinnepaketin avulla varmistetaan puhdistamon moitteeton toiminta ympäri vuoden asuttavissa vapaa-ajankiinteistöissä silloin, kun kiinteistöllä ei ole käyttöä eikä jätevesiä synny.

BioKem -lisäravinneliuoksen avulla varmistetaan puhdistamon moitteeton toiminta ympäri vuoden asuttavissa vapaa-ajankiinteistöissä silloin, kun kiinteistöllä ei ole käyttöä eikä jätevesiä synny.

Jakokaivo ja imeytysputkisto voidaan asentaa olemassa olevaan saostuskaivon perään, jolloin saadaan rakennettua omakotitalon tai vapaa-ajankiinteistön saostusjärjestelmään imeytyskenttä.

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas