pic1.jpg

Maasuodattamot

Maasuodattamossa maahanimeyttämöä täydennetään kokoomaputkistolla, joka asennetaan maaperään imeytysputkiston alapuolelle. Vesi suodattuu imeytysputkistosta sepeli- ja hiekkakerroksen läpi kokoomaaputkistoon. Sepeli- ja hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkistolla kokoomakaivoon, josta se johdetaan esimerkiksi avo-ojaan.

Kokoomakaivoa voidaan käyttää myös näytteenottokaivona. Mikäli veden imeytyminen kokoomaputkistosta maaperään halutaan kokonaan estää, voidaan pohja eristää ympäröivästä maaperästä esim. rakennusmuovilla. Maasuodattamon perän voidaan asentaa fosforin poistamista tehostava fosforinpoistokaivo tarvittaessa. Lisäksi maasuodattamoa voidaan täydentää pumppukaivolla, mikäli purkuputkea ei saa korkeuseron vuoksi johdettua avo-ojaan.

Maasuodattamon rakentamiseen tarvitaan imeytysjärjestelmän lisäksi Labko-kokoomaputkistopaketti. Kokoomaputkiston linjojen määrä on yleensä sama kuin imeytyslinjojen määrä.

Labko SAKO -maasuodattamojen hyötyjä:

  • Täydelliset asennuspaketit imeytysputkiston ja kokoomaputkiston rakentamiseksi
  • Erikoisrei’itetty imeytysputkisto takaa tasaisen veden jakautumisen ja paremman puhdistustuloksen
  • Kokoomakaivo toimii myös näytteenottokaivona
  • Sopeutuu huomaamattomasti pihapiiriin, sillä huoltokaivot voidaan katkaista maanpinnan mukaan
  • Saostussäiliön pallomainen pohjanmuoto yhdessä tilavan huoltokaivon kanssa mahdollistaa täydellisen tyhjentämisen
  • Saostussäiliön huoltokaivo mahdollistaa viemärin asentamisen jopa 1 metrin syvyyteen
  • Saostussäilön huoltokaivojen kannet ovat lukittavia

AVL = asukasvastineluku

Labko Kokoomaputkistopaketit soveltuvat liitettäväksi kaikkiin Labko SAKO -imeytysjärjestelmiin. Liittämällä kokoomaputkistopaketti 2 imeytysjärjestelmiin (Sako-3 2m3)saadaan rakennettua toimiva maasuodatusjärjestelmä 1–6 hengelle, jota voidaan käyttää alueilla, joille ei ole mahdollista rakentaa perinteistä maahanimeytystä esimerkiksi liian tiiviin perusmaan (savimaat) tai pohjavesialueen takia.

Labko Kokoomaputkistopaketit soveltuvat liitettäväksi kaikkiin Labko SAKO -imeytysjärjestelmiin. Liittämällä kokoomaputkistopaketti 3 imeytysjärjestelmiin ( Sako-3 3m3) saadaan rakennettua toimiva maasuodatusjärjestelmä 7-10 hengelle, jota voidaan käyttää alueilla, joille ei ole mahdollista rakentaa perinteistä maahanimeytystä esimerkiksi liian tiiviin perusmaan (savimaat) tai pohjavesialueen takia.

Labko Kokoomaputkistopaketit soveltuvat liitettäväksi kaikkiin Labko SAKO -imeytysjärjestelmiin. Liittämällä kokoomaputkistopaketti 4 imeytysjärjestelmiin (Sako-3 4m3) saadaan rakennettua toimiva maasuodatusjärjestelmä 11–13 hengelle, jota voidaan käyttää alueilla, joille ei ole mahdollista rakentaa perinteistä maahanimeytystä esimerkiksi liian tiiviin perusmaan (savimaat) tai pohjavesialueen takia.

Labko Kokoomaputkistopaketit soveltuvat liitettäväksi kaikkiin Labko SAKO -imeytysjärjestelmiin. Liittämällä kokoomaputkistopaketti 5 imeytysjärjestelmiin (Sako-3 5m3) saadaan rakennettua toimiva maasuodatusjärjestelmä 14–16 hengelle, jota voidaan käyttää alueilla, joille ei ole mahdollista rakentaa perinteistä maahanimeytystä esimerkiksi liian tiiviin perusmaan (savimaat) tai pohjavesialueen takia.

Labko SAKO -maapuhdistamon voi perustaa myös kohteisiin, joissa vesi ei pääse virtaamaan imeytysputkistoon painovoimaisesti. Tapauksissa, joissa maapuhdistamo sijoitetaan tontin profiilin tai pohjaveden korkeuden vuoksi saostussäiliötä korkeammalle (maakumpupuhdistamo), käytetään Labko SP -pumppukaivoa jäteveden pumppaamiseen saostussäiliöstä maapuhdistamoon.

Mikäli maasuodattamon purkuputkea ei saa korkeuseron vuoksi johdettua avo-ojaan, käytetään kokoomakaivon alaosassa pumppukaivoa, jolla vesi pumpataan avo-ojaan tai fosforinpoistosuodattimeen.

Joillakin alueilla edellytetään maapuhdistamon lisäksi erillistä fosforinpoistosuodatinta. Labko Fosfori 1000 -fosforinpoistosuodatin asennetaan maapuhdistamon jälkeen.

Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyssä edellytetään joillakin alueilla maapuhdistamon fosforinpoiston tehostamista. Tämä voidaan toteuttaa erillisen maahan asennettavan Labko Fosfori 1000 -fosforinpoistosuodattimen lisäksi myös Labko Fosfori 10 –fosforinpoistopumpulla.

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas