pic4.jpg

Maahanimeyttämöt

Kaikkien jätevesien esikäsittelyyn on oltava 3-osastoinen saostussäiliö, mutta pelkkien harmaiden jätevesien esikäsittelyyn riittää 2-osastoinen saostussäiliö. 3-osastoiset Labko SAKO -saostussäiliöt on suunniteltu standardin EN-12566-1 mukaisesti ja CE-merkitty rakennustuoteasetuksen mukaisesti.

Labko SAKO -paketit ovat asennusvalmiita kokonaisuuksia maapuhdistamon rakentamiseen. Labko SAKO 2000 Vision -imeytysjärjestelmiin kuuluvat saostussäiliö ja imeytysputkisto suodatinkankaineen. Monissa säiliöissä on sisäänrakennettu, patentoitu virtauksenjakaja, jonka ansiosta virtaus jakautuu tasaisesti molemmille imeytysputkilinjoille. Suurissa malleissa käytetään erillistä jakokaivoa. Jakokaivoa käytettäessä maapuhdistamo voidaan sijoittaa kauemmaksi Labko SAKO -säiliöstä ja imeytysputket suunnata tarpeen mukaisesti. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun kiinteistön lähellä oleva maaperä ei sovellu imeyttämiseen tai kiinteistö sijaitsee rinnetontilla ja imetysputket suunnataan korkeuskäyrien suuntaisesti.

Labko SAKO -imeytysjärjestelmien hyötyjä:

  • Erikoisrei’itetty imeytysputkisto.
  • Imeytysputkiston suuri halkaisija pidentää imeytyskentän käyttöikää.
  • Huoltokaivojen kannet ovat lukittavia.
  • Sopeutuu huomaamattomasti pihapiiriin, sillä huoltokaivot voidaan katkaista maanpinnan mukaan (400-1500 mm).
  • Matala rakenne, sopii myös tonteille, joissa esimerkiksi kallio on lähellä maanpintaa.
  • Saostussäiliön pohjanmuoto yhdessä tilavan huoltokaivon kanssa mahdollistaa täydellisen tyhjentämisen.
  • Korkea huoltokaivo mahdollistaa viemärin asentamisen 1 metrin syvyyteen.
  • SAKO 2000 Vision ja SAKO-3 Tripla ovat CE-merkittyjä.

 

Labko SAKO-2 -saneerausjärjestelmä soveltuu omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen kaksoisviemäröintiin.

Labko SAKO 2000 Vision on asennusvalmis kokonaisuus maapuhdistamon rakentamiseen. Siihen kuuluvat saostussäiliö ja imeytysputkisto suodatinkankaineen. Järjestelmän saostussäiliö on 3-osastoinen, joten sillä voidaan käsitellä kotitalouden kaikki jätevedet. Järjestelmä on suunniteltu enintään kuudelle henkilölle ja sen tilavuus on 2000 litraa. Järjestelmä on suunniteltu maksimissaan 6 henkilölle. Säiliössä on sisäänrakennettu, patentoitu virtauksenjakaja, jonka ansiosta virtaus jakautuu tasaisesti molemmille erikoisrei’itetyille imeytysputkilinjoille ja siitä tasaisesti koko kentän alueelle.

Labko SAKO-3 Tripla -imeytysjärjestelmä on tarkoitettu isompien asuinrakennusten (6-10 henkilön talouksiin) jätevesien käsittelyyn. SAKO-3 Tripla -järjestelmän saostussäiliö on 3-osastoinen, joten sillä voidaan käsitellä kotitalouksien kaikki jätevedet.

Labko SAKO Biomodulien ansiosta maapuhdistamon rakentaminen onnistuu myös paikkoihin, joissa se muuten olisi mahdotonta. Järjestelmän toiminta perustuu Biomoduleihin, jotka vastaavat maapuhdistamon sepelistä rakennettua jakokerrosta.

Labko SAKO -saostussäiliöitä on saatavissa moniin erilaisiin ja eri kokoisiin käyttötarkoituksiin. Useamman perheen tai pienten yhteisöjen jäteveden esikäsittelyjärjestelmäksi sopivat kooltaan Labko® SAKO 4000...7500 saostussäiliöt.

Suurimmat Labko SAKO -saostussäiliöt on tarkoitettu usean perheen tai suurempien yhteisöjen jätevesien esikäsittelyjärjestelmiksi. Maahanimeyttämön jakokaivojen ja imeytysputkilinjojen tarve mitoitetaan aina tapauskohtaisesti.

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas