pic4.jpg

Maahanimeyttämöt

Kaikkien jätevesien esikäsittelyyn on oltava 3-osastoinen saostussäiliö, mutta pelkkien harmaiden jätevesien esikäsittelyyn riittää 2-osastoinen saostussäiliö. 3-osastoiset Labko SAKO -saostussäiliöt on suunniteltu standardin EN-12566-1 mukaisesti ja CE-merkitty rakennustuoteasetuksen mukaisesti.

Labko SAKO -paketit ovat asennusvalmiita kokonaisuuksia maapuhdistamon rakentamiseen. Labko SAKO 2000 Vision -imeytysjärjestelmiin kuuluvat saostussäiliö ja imeytysputkisto suodatinkankaineen. Monissa säiliöissä on sisäänrakennettu, patentoitu virtauksenjakaja, jonka ansiosta virtaus jakautuu tasaisesti molemmille imeytysputkilinjoille. Suurissa malleissa käytetään erillistä jakokaivoa. Jakokaivoa käytettäessä maapuhdistamo voidaan sijoittaa kauemmaksi Labko SAKO -säiliöstä ja imeytysputket suunnata tarpeen mukaisesti. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun kiinteistön lähellä oleva maaperä ei sovellu imeyttämiseen tai kiinteistö sijaitsee rinnetontilla ja imetysputket suunnataan korkeuskäyrien suuntaisesti.

Labko SAKO -imeytysjärjestelmien hyötyjä:

  • Erikoisrei’itetty imeytysputkisto.
  • Imeytysputkiston suuri halkaisija pidentää imeytyskentän käyttöikää.
  • Huoltokaivojen kannet ovat lukittavia.
  • Sopeutuu huomaamattomasti pihapiiriin, sillä huoltokaivot voidaan katkaista maanpinnan mukaan (400-1500 mm).
  • Matala rakenne, sopii myös tonteille, joissa esimerkiksi kallio on lähellä maanpintaa.
  • Saostussäiliön pohjanmuoto yhdessä tilavan huoltokaivon kanssa mahdollistaa täydellisen tyhjentämisen.
  • Korkea huoltokaivo mahdollistaa viemärin asentamisen 1 metrin syvyyteen.
  • SAKO 2000 Vision ja SAKO-3 Tripla ovat CE-merkittyjä.

 

Labko SAKO-2 -saneerausjärjestelmä soveltuu omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen kaksoisviemäröintiin.

Labko SAKO Biomodulien ansiosta maapuhdistamon rakentaminen onnistuu myös paikkoihin, joissa se muuten olisi mahdotonta. Järjestelmän toiminta perustuu Biomoduleihin, jotka vastaavat maapuhdistamon sepelistä rakennettua jakokerrosta.

Labko SAKO-2 -harmaavesijärjestelmä on suunniteltu omakotitalon kaksoisviemäröintiä ajatellen.

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas