pic3.jpg

Harmaavesipuhdistamot

Harmaavesipuhdistamo käsittelee kaikki kiinteistön pesu- ja talousvedet. Mustat- eli wc-vedet ohjataan erilliseen järjestelmään kuten umpisäiliöön.

Lue lisää: Harmaavesipuhdistamot

Umpisäiliöt

Umpisäiliöön kerättävät jätevedet kuljetetaan puhdistettavaksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, jolloin ravinteet eivät rasita lähivesistöjä. Yhä useammin WC-vedet määrätään johdettavaksi umpisäiliöön, koska ympäristöä kuormittavista ravinteista suurin osa (70-80 %) tulee WC-vesistä. Umpisäiliö soveltuu hyvin myös tärkeillä pohjavesialueilla sijaitseviin kiinteistöihin ja kohteisiin, joissa puhdistettujakaan jätevesiä ei saa johtaa maaperään.

Lue lisää: Umpisäiliöt

Maahanimeyttämöt

Maahanimeyttämö on maahan kaivettu jäteveden käsittelyjärjestelmä, jonka esikäsittelyjärjestelmänä on saostussäiliö. Saostussäiliössä jätevedestä erottuvat vettä kevyemmät ja vettä raskaammat ainesosat. Kiintoaineesta puhdistettu jätevesi johdetaan maaperässä oleviin imeytysputkiin. Maaperään muodostuu biologisesti aktiivinen kerros, jossa pieneliöt hajottavat pääosan jäteveden sisältämästä eloperäisestä aineksesta. Puhdistunut vesi imeytyy maaperään.

Lue lisää: Maahanimeyttämöt

Maasuodattamot

Maasuodattamo soveltuu kohteisiin, joissa maahanimeyttäminen ei esimerkiksi maaperän savisuuden vuoksi ole mahdollista. Maasuodattamossa maahanimeyttämöä täydennetään kokoomaputkistolla, joka asennetaan maaperään imeytysputkiston alapuolelle. Vesi suodattuu imeytysputkistosta sepeli- ja hiekkakerroksen läpi kokomaaputkistoon. Sepeli- ja hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkistolla kokoomakaivoon, josta se johdetaan esimerkiksi avo-ojaan.

Lue lisää: Maasuodattamot

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas