pic2.jpg

Jäteveden puhdistus vähentää rehevöitymistä

Vesien rehevöityminen on vakava ongelma koko Suomessa. Jos näillä haja-asutusalueilla jätevesiä käsitellään puutteellisesti, se vaarantaa pohjavesien laadun, huonontaa vesistöjen laatua sekä rehevöittää rantoja. Lisäksi aiheutuu haju- ja ympäristöhaittoja.

Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus ympäristöön voi tuntua vähäiseltä kun ajatellaan yksittäistä kiinteistöä, mutta koko Suomen mittakaavassa kyseessä ovat noin miljoonan asukkaan ja lisäksi noin puolen miljoonan kesämökin jätevedet. Kun jätevesi puhdistetaan asiallisesti kaikkialla, vesien rehevöityminen hidastuu ja se voidaan jopa estää. Samoin lieventyvät myös asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat.

Ympäristöhaittojen torjumiseksi ja rehevöitymisen estämiseksi on haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä annettu valtakunnalliset määräykset, jotka ovat astuneet voimaan jo 1.1.2004. Nykyinen juuri uudistettu ympäristönsuojelulaki (19/2017) tulee voimaan 3.4.2017. Tämä laki määrittelee, kuinka puhtaaksi jätevedet tulee käsitellä. Lue lisää uudistuneesta lainsäädännöstä.

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas