pic3.jpg

Panospuhdistamoiden takuut

Myönnämme BioKem 6 EN ja 10 EN -panospuhdistamoille yhden vuoden takuun puhdistamon käyttöönottopäivämäärästä lukien (kuitenkin enintään kaksi vuotta ostopäivämäärästä).

Takuu piiriin kuuluvat rakenne- ja valmisteviat, joista meille on ilmoitettu takuuaikana. Takuu ei kata normaalia kulumista, huononemista tai ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja kuten jännitevaihteluista, ukkosesta tai tulipalosta syntyneitä vaurioita. Takuuseen eivät myöskään sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän huolimattomuudesta tai käyttöohjeen tai huollon laiminlyömisestä.

Lisäksi myönnämme BioKem 6 EN ja 10 EN –panospuhdistamoiden prosessisäiliölle 10 vuoden materiaali- ja tiiveystakuun ostopäivästä lukien.

Takuun edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu asennusohjeen mukaan. Takuu ei korvaa laitteen virheellisyydestä mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja ja kustannuksia. Takuun voimassaoloalue on Suomi.

Takuun ehtona on, että palautat meille Takuutodistuksen / Huoltotarkastussopimuksen. Todistuksen avulla varmennamme myös oikeutesi ilmaiseen huoltotarkastuskäyntiin.

Takuutodistus ja huoltotarkastussopimus

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas