pic1.jpg

Käyttö

Hyvin suunnitellun ja oikein asennetun jätevesijärjestelmän käyttäminen on yksinkertaista ja vaivatonta. Järjestelmän toimintaa tulee kuitenkin seurata säännöllisesti ja huoltaa asianmukaisella tavalla, jotta se toimii oikein.

Jätevesijärjestelmän oikeanlainen käyttö ja huolto varmistavat hyvän puhdistustuloksen, pidentävät jätevesijärjestelmän käyttöikää sekä ehkäisevät vikoja. Saat jätevesijärjestelmän mukana tarkat käyttö- ja huolto-ohjeet. Niitä tulee noudattaa, jotta varmistetaan asetuksen vaatimusten mukaisen puhdistustehon täyttyminen. Kiinteistön omistaja on vastuussa järjestelmän toiminnasta.

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas