pic2.jpg

Asennus

Wavin-Labkon muoviset jätevesijärjestelmät on helppo ja nopea asentaa. Asennuksessa tulee noudattaa yleistä huolellisuutta, suunnittelussa määritettyä ohjeistusta sekä tuotteen mukana toimitettavia yksilöllisiä asennusohjeita. Asennuksessa on hyvä käyttää apuna asiantuntevia urakoitsijoita.

Säiliöitä asennettaessa on kiinnitettävä huomiota säiliöiden huolelliseen käsittelemiseen. Jätevesijärjestelmän kaivanto on tehtävä riittävän suureksi, jotta kaivannossa mahtuu työskentelemään. Säiliöt tulee ankkuroida, etteivät pohjavedet liikuta säiliötä maaperässä. Lisäksi kaivannon täyttämisessä on käytettävä asennusohjeen mukaisesti täyttöön soveltuvia maa-aineksia.

Tarkemmat ohjeet asennuksista löydät tuotekohtaisesti kotisivuiltamme tai tuotteen mukana toimituksessa.

Jätevesiratkaisumme uusiin ja saneerattaviin kohteisiin

Lataa jätevesiopas